Ekonomické a právní poradenství se zaměřením na problematiku EU  Podnikatel  Obec  NNO Dotační ombudsman
Školení

Společnosti EuroPartners Consulting, s. r. o. nabízí různé formy seminářů a školení, vždy přizpůsobené na míru klienta. Cílovým okruhem našich seminářů jsou především zástupci obcí či jimi zřizovaných organizací a zástupci podnikatelských subjektů. Přednáškové kurzy k jednotlivým tématům lze uskutečnit v prostorách zájemce.

Aktuálně nabízené kurzy: v přípravě


Reference – školení

Semináře
Hospodářská komora Poohří
Seminář k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Ministerstvo obrany České republiky
Pracovní seminář k zadávání veřejných zakázek

Ostravské vodovody a kanalizace, a. s.
Seminář k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Jihočeská plynárenská, a. s.
Seminář k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Východočeská plynárenská, a. s.
Seminář k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Jihomoravská plynárenská, a. s.
Seminář k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje
Seminář na téma administrace projektů z Evropského sociálního fondu

 design!