Ekonomické a právní poradenství se zaměřením na problematiku EU  Podnikatel  Obec  NNO Dotační ombudsman
REFERENCE

Společnost EuroPartners Consulting s.r.o. působí v oblasti dotačního managementu a souvisejícího poradenství od roku 1997. Její dlouholeté zkušenosti v oblasti získávání dotačních podpor potvrzují úspěšně realizované projekty financované z předvstupních fondů a následně také Strukturálních fondů Evropské unie, českých dotačních titulů a ostatních zejm. evropských dotačních zdrojů.

Za téměř desetiletého působení jsme navázali úspěšnou spolupráci s obcemi, podnikatelskými subjekty i neziskovým sektorem. Našim klientům poskytujeme kompexní služby v plném spektru námi nabízených produktů. Mezi konkrétními projekty, pro něž se již podařilo získat dotace v celkové výši čítající desítky miliónů korun, je možné zmínit tyto vybrané reference:

Zakázka Doba plnění
Obec Kněžice
Energeticky soběstačná obec
popis: modelový projekt lokální energetické soběstačnosti na bázi výstavby bioplynové stanice – výroba elektřiny, tepla a paliva z obnovitelných zdrojů a vlastní zemědělské produkce, investice 120 mil. Kč
(vypracování dotační žádosti ze zdrojů OP Infrastruktura, řízení projektu)
2005 - 2007
ZOO Ostrava, příspěvková organizace
Úspory vody a energie v pavilónu hrochů – rekonstrukce pavilónu hrochů na bázi obnovitelných zdrojů
(vypracování dotační žádosti ze zdrojů Finančních mechanismů EHP / Norsko)
2006-2007
Státní Opera, Praha
Poradenství a zpracování žádosti pro FM EHP/Norsko "Obnova interiéru Státní opery Praha"
2006
TROAS, s.r.o.
Karavana "Vzdělávání neslyšících v počítačové grafice",
(vypracování dotační žádosti ze zdrojů programu EQUAL, řízení projektu)
MENTOR – rozšířené marketingové poradenství pro malé a střední firmy
(vypracování dotační žádosti ze zdrojů programu JPD 3, řízení projektu)
2005 - 2008
Město Slaný
Rekonstrukce koupaliště ve Slaném
Rekonstrukce Ouvalovy ulice

2005
2004
ODEON FIRM SERVIS a.s.
Rozvoj cestovního ruchu na Třeboňsku, dotační program přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko v rámci společných iniciativ EU INTERREG III.A
2005
Chemoprojekt, a.s.
Vzdělávání Chemoprojekt – SmartPlant
2005
Herrmann, s.r.o.
Pořízení technologického zařízení a strojního vybavení pro provozovnu ve Vojovicích
2004
Top Hotel Praha s.r.o.
Dostavba kongresového centra
2004
RYBÁŘSTVÍ Třeboň, a.s.
Obnova povodňových škod u rybníka Naděje a národní kulturní památky Rybníka Svět
Rekonstrukce sádek Lahvice
Odlovní budova Chlum u Třeboně
2003
Obec Kamýk nad Vltavou
Obnova veřejných prostranství
2003
PRAGOSOJA, spol. s r.o.
Vytvoření technických a kapacitních podmínek k umožnění výroby Bio potravin Bonavita
2003
Obec Světlá pod Ještědem
Rekonstrukce objektu Rozstání
2002

Ostatní reference
Středočeský kraj
Školení pro Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje - administrace projektů z ESF
2006


VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
(vybrané reference)
 • Jihočeská plynárenská, a.s. – komplexní poradenství pro zadavatele veřejných zakázek
  kontaktní osoba: Mgr. Rudolf Mareš, vedoucí právního oddělení, tel. 602 177 054
 • Ministerstvo obrany ČR – poradenství pro zadavatele veřejných zakázek
  kontaktní osoba: JUDr. Radek Šmerda, kancelář náměstka ministra
 • Magistrát hlavního města Prahy – komplexní zajišťování veřejných zakázek pro odbor ochrany prostředí
  kontaktní osoba: Mgr. Petr Babinec, odbor ochrany prostředí, tel. 236 005 801
 • Město Slaný – kompletní zajištění veřejné zakázky na rekonstrukci Ouvalovy ulice
  kontaktní osoba: Ing. Pavel Bartoníček, místostarosta, tel. 312 511 123
 • Obec Kněžice – kompletní zajištění veřejné zakázky "Zajištění dlouhodobého financování projektu ESO Kněžice".
  Předmětem této zakázky bylo zajištění úvěrových prostředků od bankovních subjektů ve výši 25 mil. Kč.
  kontaktní osoba: Milan Kazda, starosta, tel. 725 022 616
 • Jihomoravská plynárenská, a.s. - Seminář k zákonu o zadávání veřejných zakázek, zpracování metodiky pro zadávání veřejných zakázek, konzultace konkrétních výběrových řízení
 • Východočeská plynárenská, a.s. - Seminář k zákonu o zadávání veřejných zakázek, konzultace konkrétních výběrových řízení
 • Ostravské vod. a kanalizace, a.s. - Seminář k zákonu o zadávání veřejných zakázek
 • HK Poohří - Seminář k zákonu o zadávání veřejných zakázek
 • Obec Tuchlovice – komplexní zajištění 2 výběrových řízení
 • Dopravní podnik města Brna, a. s. – zpracování metodiky pro výběrová řízení

 design!